Majówka coraz bliżej.…


Wycze­ku­jemy wio­sny a z nią majówki i pierw­szych rejsów

 

Ser­decz­nie zapra­szamy do roz­po­czę­cia sezonu żeglar­skiego i przy­wi­ta­nia wio­sny na Mazu­rach. To ide­alna oka­zja aby spę­dzić przy­jem­nie czas w oto­cze­niu malow­ni­czych akwe­nów oraz prze­pięk­nych mazur­skich krajobrazów.

 

Jak co roku cze­kają na Pań­stwa nowe, kom­for­towe jachty z boga­tym wyposażeniem.

 

Wybierz naj­do­god­niej­szy spo­sób rezerwacji:

  1. 1. Zadzwoń i zamów +48 506 506 7042
  2. . Napisz do nas : czartery@dalpolyacht.pl

Powrót