Port


Flota naszych jachtów stacjonuje w nowym porcie DALPOL w Prażmowie przy jez. Jagodne

W sezo­nie jachty wyda­wane są w soboty od godziny 15:00 do 19:00, a zda­wane do godziny 11:00 . Poza sezo­nem  godziny odbioru i wyda­nia jachtu uzgad­niane są indywidualnie

 

Par­king dodat­kowo płatny  — 3 zł/godzina  lub 12 zł/doba.

 

Opłaty por­towe pobie­rane są wg sta­wek Ośrodka.

 

Opłaty obej­mują postoj na kei, korzy­sta­nie z pradu, wody, oraz sanitariatów.

 

Dla klien­tów czar­te­ro­wych firmy DALPOL port w cenie czarteru.

 

  P1030056   P1030047   P1030046  P1030051       P1030054

  •  miej­sca cumownicze:
  • prąd i woda przy pomostach
  • kąpielisko/plaża
  • par­kig dozorowany 
  • mini gastro­no­mia
  • miej­sce zabaw dla dzieci
  • zada­szone miej­sce na imprezy plenerowe
  • miej­sce na ogisko/grill

 

Cen­nik:

 

Par­king
-   motor /   1 doba                                                                         -    8 PLN
-   auto oso­bowe / przy­czepa /   1 doba                               -  12 PLN
-   bus  / cam­per  1 doba / 1 doba                                            -  15 PLN
 
Usługi por­towe
-  cumo­wa­nie jachtu : do 3 godzin                                        —  20 PLN
-  cumo­wa­nie jachtu : doba                                                     —  60 PLN
-  prysz­nic                                                                                       —  10 PLN
- ogni­sko + drewno                                                                  -    50 PLN
 
 
Wypo­ży­czal­nia sprzętu
-  jacht żaglowy kabi­nowy z silnikiem/ godz                         —  80 PLN (+paliwo)
-  łodź żaglowa otwartokabinowa/ godz                                -  50 PLN (+paliwo)
-  łodź motorowa/ godz                                                                    -  100 PLN (+paliwo)
-  łódź wio­słowa z sil­ni­kiem  / godz                                          -  50 PLN (+paliwo)
-  łódź wio­słowa  bez sil­nika / godz                                           -  25 PLN
-  kajak / godz                                                                                      -  15 PLN
-  rower wodny godz                                                                         -  25 PLN

Port DALPOL jez. Jagodne
Prażmowo 9PTTK OTW Ruciane Nida

Zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z usługi one way umoż­li­wia­ją­cej pły­nię­cie w jed­nym kie­runku bez koniecz­no­ści powrotu i odda­nie jach­tów w por­cie PTTK Ruciane Nida.

PTTK OTW Ruciane Nida
Al. Wczasów 17, 12-220 Ruciane Nida