Cennik


Cennik czarterów 2020, ceny w PLN za dobę

Klik­nij w nazwę jachtu aby zoba­czyć szcze­góły i zare­zer­wo­wać online

 

JACHTY ŻAGLOWE

 

MODEL JACHTU ROK BUDOWY

ILOŚĆ

KOI

30.04
03.05*
03.05
10.06
10.06
14.06**
14.06
28.06

28.06

11.07

11.07

22.08

22.08

13.09

Pho­bos 21 19/20 4 260 220  1400  290  300 320  250 
Pho­bos 22 Sport 19/20 4 260  220   1400 290  300  320  250 
Pho­bos 24.5 20 6+1  390 320  1850 390 410  420  360 
Pho­bos 25 ex 20 6+1  410 340  1950  410  440  450  400 
Pho­bos 27 ex 20 6+1  470 390 2200  460  480  500  460 
Antila 27 20 6+2 450  370  2100  440  460  490  440 

 

 

OFERUJEMY RÓWNIEŻ INNY SPRZĘT PŁYWAJĄCY DOSTĘPNY NA GODZINY : KAJAKI, ROWERKI WODNE ORAZ ŁÓDKI WIOSŁOWE

 

O SZCZEGÓŁY PYTAJ NA PRZYSTANI BĄDŹ W BIURZE FIRMY : TEL. 506 506 704

 

 

                   DSCF5096                           IMG_8400                             DSCF4935

 

 

Nie masz wię­cej czasu? Wypo­życz jacht na godziny

 

Zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z oferty wynajmu jach­tów na godziny. Jachty dostępne bez patentu. O szcze­góły pytaj w biurze.


Warunki czarteru

 

Ter­miny:
W okre­sie od 20.06.2020 do 29.08.2020 jachty czar­te­ru­jemy tylko w modu­łach tygo­dnio­wych.
* czar­ter w okre­sie majówki min 3 doby
** cena doty­czy całego okresu Bożego Ciała
Wybrane modele dostępne są rów­nież w czar­te­rze na godziny.

Płat­no­ści:
zaliczka 40% w ciągu 7 dni od momentu doko­na­nia rezer­wa­cji
II rata przed rej­sem lub w por­cie przy odbio­rze jachtu

Rabaty (udzie­lane przy czar­te­rach od 7 dni):
5% — stały klient
10% — stały klient powy­żej 3 sezo­nów
5% — czar­ter 2-tygodniowy
5 % — wcze­sna rezer­wa­cja do 31.03.2020
Mak­sy­malny rabat = 20 % 
Dodat­kowe opłaty:
sprzą­ta­nie jachtu — 150 PLN
opróż­nie­nie toa­lety -  200 PLN
par­king w por­cie 12 zł/doba
pies na jach­cie — 100 PLN

Dopłaty:
czar­ter do 2 dni : + 60%
czar­ter do 4 dni : + 30%

 

Kau­cja : 500 zł

Port:
Miej­scem odbioru i zda­nia jachtu jest  Port Dal­pol Praż­mowo , jez. Jagodne
Jachty wyda­wane są od godz. 14:00, zwrot do godz. 11:00

 

 

ZOBACZ AKTUALNE PROMOCJE