Cennik


Cennik czarterów 2024, ceny w PLN za dobę

 

JACHTY ŻAGLOWE

 

MODEL JACHTU

ROK

BUDOWY

ILOŚĆ

KOI

26.04
05.05*
05.05
29.05

29.05

02.06**

02.06

22.06

22.06

13.07

13.07

17.08

17.08

01.09

01.09

30.09

Pho­bos 21 24 4 300 290 1700 360 380 390 370 300
Pho­bos 22 24 4 290 260 1600 340 360 370 350 270
Pho­bos 24.5 21–24 6+2 410 390 2100 440 480 500 470 400
Pho­bos 25 23/24 6+2 430 400 2200 450 500 520 490 420
Pho­bos 25 ex 23/24 1 kab/6+1 460 420 2300 470 510 540 510 450

 

 

OFERUJEMY RÓWNIEŻ INNY SPRZĘT PŁYWAJĄCY DOSTĘPNY NA GODZINY : KAJAKI, ROWERKI WODNE ORAZ ŁÓDKI WIOSŁOWE

 

O SZCZEGÓŁY PYTAJ NA PRZYSTANI BĄDŹ W BIURZE FIRMY : TEL. 506 506 704

 

 

                   DSCF5096                           IMG_8400                             DSCF4935

 

 

Nie masz wię­cej czasu? Wypo­życz jacht na godziny

 

Zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z oferty wynajmu jach­tów na godziny. Jachty dostępne bez patentu. O szcze­góły pytaj w biurze.


Warunki czarteru

 

Ter­miny:
W okre­sie od 22.06.2024 do 01.09.2024 jachty czar­te­ru­jemy tylko w modu­łach tygo­dnio­wych.
* czar­ter w okre­sie majówki min 3 doby
** cena doty­czy całego okresu Bożego Ciała (4 doby)
Wybrane modele dostępne są rów­nież w czar­te­rze na godziny.

Płat­no­ści:
zaliczka 30% w ciągu 7 dni od momentu doko­na­nia rezer­wa­cji
II rata przed rej­sem lub w por­cie przy odbio­rze jachtu

Rabaty (udzie­lane przy czar­te­rach od 7 dni):
5% — stały klient
10% — stały klient powy­żej 3 sezo­nów
5% — czar­ter 2-tygodniowy
5 % — wcze­sna rezer­wa­cja do 31.03.2024
Mak­sy­malny rabat = 15 % 

Dodat­kowe opłaty:
sprzą­ta­nie jachtu — 200 PLN
opróż­nie­nie toa­lety -  200 PLN
par­king w por­cie 20 zł/doba 
pies na jach­cie — 100 PLN

kau­cja : 1500 zł

Dopłaty:
czar­ter do 2 dni : + 60%
czar­ter do 4 dni : + 30%

 

Kau­cja : 1500 zł
             

Port:
Miej­scem odbioru i zda­nia jachtu jest  Port Dal­pol Praż­mowo , jez. Jagodne
Jachty wyda­wane są od godz. 14:00, zwrot do godz. 10:00

 

 

ZOBACZ AKTUALNE PROMOCJE