Cennik


Cennik czarterów 2019, ceny w PLN za dobę

Klik­nij w nazwę jachtu aby zoba­czyć szcze­góły i zare­zer­wo­wać online

 

JACHTY ŻAGLOWE

 

MODEL JACHTU ROK BUDOWY

ILOŚĆ

KOI

26.04
05.05
05.05
15.06
15.06
29.06
29.06
17.08
17.08
15.09
Pho­bos 21 2019 4 250 220 290 310 240
Pho­bos 22 Sport 2019 4 250 220 290 310 240
Pho­bos 24.5 2018/19 6 350 300 380 410 350
Pho­bos 25 2014/19 8 350 300 380 410 350
Pho­bos 25 Excl. 2019 6 380 320 400 440 390
Pho­bos 29 2018 8 430 400 480 530 450

 

 

OFERUJEMY RÓWNIEŻ INNY SPRZĘT PŁYWAJĄCY DOSTĘPNY NA GODZINY : KAJAKI, ROWERKI WODNE ORAZ ŁÓDKI WIOSŁOWE

 

O SZCZEGÓŁY PYTAJ NA PRZYSTANI BĄDŹ W BIURZE FIRMY : TEL. 506 506 704

 

 

                   DSCF5096                           IMG_8400                             DSCF4935

 

 

Nie masz wię­cej czasu? Wypo­życz jacht na godziny

 

Zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z oferty wynajmu jach­tów na godziny. Jachty dostępne bez patentu. O szcze­góły pytaj w biurze.


Warunki czarteru

 

Ter­miny:
W okre­sie od 15.06 do 31.09.2019 jachty czar­te­ru­jemy tylko w modu­łach tygo­dnio­wych, w pozo­sta­łych ter­mi­nach na dowolną ilość dni.
Wybrane modele dostępne są rów­nież w czar­te­rze na godziny.

Płat­no­ści:
zaliczka 30% w ciągu 7 dni od momentu doko­na­nia rezer­wa­cji
II rata 70% 2 tygo­dnie przed roz­po­czę­ciem czarteru

Lub

zaliczka 50% w ciągu 7 dni od momentu doko­na­nia rezer­wa­cji
II rata 50% — w por­cie przy odbio­rze jachtu

Rabaty:
5% — stały klient
5% — czar­ter 2-tygodniowy
10 % — wcze­sna rezer­wa­cja do 31.01.2019
5 % — wcze­sna rezer­wa­cja do 31.03.2019
10 % — umowa pod­czas tar­gów żeglar­skich
Mak­sy­malny rabat = 20 % 
Dodat­kowe opłaty:
ski­per 200 PLN/dzień
sprzą­ta­nie jachtu — 150 PLN
opróż­nie­nie toa­lety 120 PLN
czar­ter ONE WAY Piękna Góra — Ruciane Nida — 300 PLN
par­king w por­cie 12 zł/doba
krótki czar­ter do 3 dób  + 30%
zwie­rzę na jach­cie — 50 PLN

Kau­cja:
500 PLN

Port:
Miej­scem odbioru i zda­nia jachtu jest  Port Dal­pol Praż­mowo , jez. Jagodne

 

 

ZOBACZ AKTUALNE PROMOCJE