Cennik


Cennik czarterów 2017, ceny w PLN za dobę

Klik­nij w nazwę jachtu aby zoba­czyć szcze­góły i zare­zer­wo­wać online

 

JACHTY ŻAGLOWE

 

Model
jachtu
Rok
budowy
Ilość
koi
2017
29.04
03.05
03.05
14.06
14.06
18.06
18.06
01.07
01.07
19.08
19.08
02.09
02.09
01.10
Pho­bos 21 2017 4 250 200 290 270 300 230 190
Pho­bos 22 Sport 2017 4 250 200 290 270 300 230 190
Pho­bos 24.5 2017 6 350 290 380 370 410 340 280
Pho­bos 25 2017 8 350 290 380 370 410 340 280
Pho­bos 25 Excl. 2017 6 380 300 400 390 430 380 300
Pho­bos 27 2015 6 410 340 450 420 480 400 340

 

 

OFERUJEMY RÓWNIEŻ INNY SPRZĘT PŁYWAJĄCY : KAJAKI, ROWERKI WODNE ORAZ ŁÓDKI WIOSŁOWE

 

O SZCZEGÓŁY PYTAJ NA PRZYSTANI BADŹ W BIURZE FIRMY : TEL. 506 506 704

 

 

                   DSCF5096                           IMG_8400                             DSCF4935

 

 

Nie masz wię­cej czasu? Wypo­życz jacht na godziny

 

Zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia z oferty wynajmu jach­tów na godziny. Jachty dostępne bez patentu. O szcze­góły pytaj w biurze.


Warunki czarteru

 

Ter­miny:
W okre­sie od 24.06 do 02.09.2017 jachty czar­te­ru­jemy tylko w modu­łach tygo­dnio­wych
w okre­sie 1 go maja i Bożego Ciała na okresy mini­mum 4 dobowe
wybrane modele dostepne rów­nież w czar­te­rze na godziny

Płat­no­ści:
zaliczka 30% w ciągu 7 dni od momentu doko­na­nia rezer­wa­cji
II rata 70% 2 tygo­dnie przed roz­po­czę­ciem czarteru

Lub

zaliczka 50% w ciągu 7 dni od momentu doko­na­nia rezer­wa­cji
II rata 50% — w por­cie przy odbio­rze jachtu

Rabaty:
5% — stały klient
5% — czar­ter 2-tygodniowy
10 % — wcze­sna rezer­wa­cja do 31.01.2017
5 % — wcze­sna rezer­wa­cja do 31.03.2017
10 % — umowa pod­czas tar­gów żeglar­skich
Mak­sy­malny rabat = 20 % 
Dodat­kowe opłaty:
ski­per 200 PLN/dzień
sprzą­ta­nie jachtu — 120 PLN
opróż­nie­nie toa­lety 150 PLN
czar­ter ONE WAY Piękna Góra — Ruciane Nida — 300 PLN
par­king w por­cie 15 zł/doba
krótki czar­ter do 3 dób  + 40%
zwie­rzę na jach­cie — 50 PLN

Kau­cja:
500 PLN

Port:
Miej­scem odbioru i zda­nia jachtu jest  Port Dal­pol Praż­mowo , jez. Jagodne
Dla opcji one way Ośro­dek OTW Ruciane Nida

 

 

ZOBACZ AKTUALNE PROMOCJE