Flota naszych jachtów stacjonuje w naszym porcie DALPOL w Prażmowie nad jez. Jagodne


W sezo­nie jachty wyda­wane są w soboty od godziny 14:00 do 19:00, a zda­wane do godziny 10:00 . Poza sezo­nem  godziny odbioru i wyda­nia jachtu uzgad­niane są indywidualnie

 

Par­king dodat­kowo płatny  — 20 zł/doba 

 

Opłaty por­towe pobie­rane są wg sta­wek Ośrodka.

 

Opłaty obej­mują postój na kei, korzy­sta­nie z prądu, wody, oraz sanitariatów.

 

Dla klien­tów czar­te­ro­wych firmy DALPOL port w pierw­szej i ostat­niej dobie czar­teru bez opłat.

 

  P1030056   P1030047   P1030046  P1030051       P1030054

  •  miej­sca cumownicze:
  • prąd i woda przy pomostach
  • kąpielisko/plaża
  • par­kig dozorowany 
  • mini gastro­no­mia
  • miej­sce zabaw dla dzieci
  • zada­szone miej­sce na imprezy plenerowe
  • miej­sce na ogisko/grill

 

W sezo­nie 2024 ofe­ru­jemy rów­nież noc­legi w naszym por­cie.  Do wyna­ję­cia przy­czepy kampingowe, 

domki oraz apar­ta­menty w nowo wybu­do­wa­nym pensjonacie.

 

 Zamó­wie­nia i dostęp­ność ter­mi­nów pod nr tel. 506 506 704

IMG_2872 IMG_2873 IMG_2598 IMG_2587 IMG_2869 IMG_6625 IMG_6626 IMG_6630 IMG_6633 IMG_6644 IMG_1311 IMG_1317 IMG_1322 IMG_1326 IMG_1327 IMG_1329 IMG_1330 IMG_1331

 

Cen­nik:

 

Par­king 

moto­cykl / 1 doba    10 PLN
auto oso­bowe / przy­czepa / 1 doba       20 PLN
bus  / cam­per  1 doba / 1 doba     25 PLN
 

Usługi por­towe

cumo­wa­nie jachtu : do 3 godzin 20  PLN
cumo­wa­nie jachtu : 1 doba      60  PLN + 10 zł/osoba
prysz­nic 15 PLN
ogni­sko + drewno  100  PLN
                                                                

Wypo­ży­czal­nia sprzętu

jacht żaglowy kabi­nowy z silnikiem/ godz      80 PLN (+paliwo)
łodź żaglowa otwartokabinowa/ godz   100 PLN (+paliwo)
łodź motorowa/ godz 120 PLN (+paliwo)
łódź wio­słowa z sil­ni­kiem  / godz      50 PLN (+paliwo)
łódź wio­słowa  bez sil­nika / godz     25 PLN
kajak / godz     15 PLN
rower wodny godz         25 PLN
                   
 

Powrót