PHOBOS 25 rok bud. 2014


Kolor: biały, zabu­dowa dąb, tapi­cerki jasne, roz­pro­wa­dze­nie pod ogrze­wa­nie, lodówka, CD, gło­śniki, 1 kabe­stan fałowy samo­kna­gu­jący, brama do kła­dze­nia masztu, sztywny sztag, lazy jack, miecz łoży­sko­wany, dra­binka rufowa, sto­pery poczwórne, wszyst­kie luki otwie­rane, zabu­dowa szaf­kowa, dodat­kowe szafki w koi dzio­bo­wej, wen­ty­la­tor solarny, insta­la­cja 220 V, gniazdo łado­wa­nia aku­mu­la­tora, miej­sce na 3 aku­mu­la­tory w dzio­bie, insta­la­cja wodna, kam­buz z odpły­wem, insta­la­cja gazowa, audio, wody zaburtowej.

Powrót