Oferta


Imprezy firmowe

Rewe­la­cyjna forma rekre­acji i inte­gra­cji pra­cow­ni­ków sprzy­ja­jąca budo­wa­niu pozy­tyw­nych rela­cji mię­dzy człon­kami zespołu.

 

party on the boat


Pliki do pobrania: Przykładowy plik 1, Przykładowy plik 2,